ISS0110 Väljendusoskus

Semester: 1.
EAPsid: 3.
Õppejõud: loeng ja harjutus Rein Paluoja
Keskmine huvitavus: 2.
Keskmine tehtavus: 5

Maarja arvamus:
Huvitavus 2, tehtavus 5.

Kasulik ehk neile, kellel keskkoolis väga tugev eesti keel ei olnud. Muidu võrdlemisi filler (iseasi muidugi, kui palju keskkoolis päris esseesid jm kirjutati). Loengute kohta ei oska kuigi palju öelda, kuna käisin kohal võrdlemisi harva. Materjalid pani õppejõud mu mälu järgi oma kodulehele üles. Harjutustes tehti rühmatöid, mille eest sai punkte lõpphindesse.

Hinde saamiseks tuli esitada mõned iseseisvad tööd (kava, essee, retsensioon) ning ära teha arvestustöö teooria materjali peale. Midagi eriti rasket seal ei olnud.

Liisi arvamus:
Huvitavus 2, tehtavus 5

Lihtne aine, mis kõigil gümnaasiumis tegelikult juba korduvalt läbitud eesti keele sildi all. Kui teie grammatika ja kirjastiil praeguseks ikka veel kõiki viite jäset lonkavad, siis lonkama nad jäävadki.

Loengud olid uinutavad ja kutsusid üles krooniliselt puuduma. Harjutuses tuli teha rühmatöid – veeretage kõige raskemad osad ülesandest humanitaariumikalduvustega isiku kaela kui selline leidub ja kõik saavad parema hinde. Kodused ülesanded (kava, essee, retsensioon) on lihtsad, teemasid sai ise valida. Essee oli kohe kindlasti palju meeldivam kui gümnaasiumi lõpukirjand. Paluoja hindab leebemalt kui ükskõik milline eesti keele õpetaja keda ma tean.

Kontrolltöö taandub enam-vähem asjakohase mula ajamiseks. Mõned punktid saab niiviisi kätte küll, isegi kui pole materjale kordagi vaadanud.